NL – Onze stichting

Onze stichting

Stichting Romanian Orthodox Church Saint Parascheva (R.O.C.S.P)

RSIN nummer: 854653569
KvK inschrijving nummer: 62105418
Adres: Hemelrijken 175, 5612WN, Eindhoven, Noord-Brabant
Telefoonnummer: 0032/486.26.56.44
E-mail: info@biserica-eindhoven.nl

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doen de ondersteuning van de werkzaamheden van het kerkgemeenschap de Romanian Orthodox Church Saint Parascheva (R.O.C.S.P), gevestigd te Eindhoven en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten van de stichting

De stichting zet zich in voor het ondersteunen van de roemeense kerkgemeenschap uit Nederland, regio Eindhoven. Dit houdt in het behouden van twee diensten per maand op zondag bij de katholieke kerk H. Antonius in Best, Wilhelminaplein 157. Tevens, zet de stichting zich ook in voor verschillende activitieiten ter ondersteuning van de roemeense cultuur en tradities: catechese, roemeense avonden, knutsel ateliers voor kerst, Pasen en andere religieuse feesten.

De stiching zet zich ook in voor de integratie van roemenen in Nederland door het aanbieden van een gratis cursus nederlandse taal voor beginners. Ook staat de stichting open om mensen in nood, zowel roemenen als andere nationaliteiten, te helpen.

De stichting organiseert ook bijeenkomsten rondom diverse orthodoxe thema’s met bekende sprekers uit Roemenie, Belgie en Nederland. We werken tevens samen met de roemeense ambassade om de integratie van roemenen in Nederland te bevorderen.

Bestuursleden
 • Vader Ciprian-Constantin Pintilie – voorzitter
 • Dan Cristian Chirascu – secretaris
 • Ionelia Ardelean – penningmeester

De bestuurdleden krijgen geen vergoeding voor hun werk.

Fondsenwerving

Fondsenwerving vindt plaats door middel van:

 • verkoop kaarsen
 • verkoop boeken, kalenders, bladen, CD’s en andere religieuse voorwerpen
 • collecte tijdens de diensten
 • girale donaties
Fondsenbeheer

De stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO, ten name van St Romanian Orthodox – IBAN NL51 ABNA 0627 2430 61. De penningmeester en secretaris hebben gezamenlijke rechten om de bankrekeningen te beheren. De donaties worden gestort op de bankrekening na iedere dienst en bijgehouden in een papiermap en in een excel bestand.

Uitbesteden fondsen

Alle fondsen worden gebruikt voor:

 • huurkosten H. Antonius kapel/kerk lokatie in Best, Wilhelminaplein 157
 • reiskosten vader Ciprian Belgie-Nederland
 • helpen van de hulpbehoevende leden van de kerk en buiten de kerk
 • inkopen knustelmaterialen knutselateliers
 • inkopen kaarsen, boeken, bladen, kalenders
 • bankkosten
 • reis- en verblijfskosten sprekers tijdens conferenties/evenementen
Jaarlijkse activiteiten kalender
 • Heilige Liturgie twee zondagen per maand
 • Catechese twee zondagen per maand
 • Roemeense avondfeest (1-2 keer per jaar)
 • Knutselateilers kinderen voor kerst, Pasen, lente en andere religieuse feestdagen
 • Ziekenzalving dienst (1-2 keer per jaar)
 • Religieuse thema’s conferenties (2-5 keer per jaar)
Staat van baten en lasten over 2018
01-01-2018 until  22-06-2018 Debit Credit
Donations € 1,137.67
Sales € 2,484.83
Viraments Via Cash Machine Dan € 3,472.43-
Donations via Bank € 300.00
Cash Machine viraments Dan € 3,472.43
Bank expenses ABN € 126.00-
01-01-2018  Cash in the Bank € 356.52
Rental cost payed via Bank € 1,310.00-
Rental cost payed by Father Ciprian € 840.00-
Payments Magazine Abonament via Bank € 87.80-
Travel cost Father Ciprian € 1,032.00-
Phone payments Father Ciprian € 1,030.94-
Payment Dan 24 x 15 euro € 360.00-
Candle cost € 360.00-
Candle cost € 96.00-
Notary cost
Contributions
Chamber of Commerce
Printing cost
TOTAL € 8,715.17- € 7,751.45
Remaining Sum € -963.72
In the bank acount  18-12-2018 € 2,509.15