NL – Onze stichting

Onze stichting

Stichting Romanian Orthodox Church Saint Parascheva (R.O.C.S.P)

RSIN nummer: 854653569
KvK inschrijving nummer: 62105418
Adres: Bosscheweg 42, 5741 SX, Beek en Donk
Telefoonnummer: 0032/486.26.56.44
E-mail: info@biserica-eindhoven.nl

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doen de ondersteuning van de werkzaamheden van het kerkgemeenschap de Romanian Orthodox Church Saint Parascheva (R.O.C.S.P), gevestigd te Eindhoven en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten van de stichting

De stichting zet zich in voor het ondersteunen van de roemeense kerkgemeenschap uit Nederland, regio Eindhoven. Dit houdt in het behouden van twee diensten per maand op zondag bij de katholieke kerk Sint Bernadettekerk in Oirschot, Bernadettestraat 2. Tevens, zet de stichting zich ook in voor verschillende activitieiten ter ondersteuning van de roemeense cultuur en tradities: catechese, roemeense avonden, knutsel ateliers voor kerst, Pasen en andere religieuse feesten.

De stiching zet zich ook in voor de integratie van roemenen in Nederland door het aanbieden van een gratis cursus nederlandse taal voor beginners. Ook staat de stichting open om mensen in nood, zowel roemenen als andere nationaliteiten, te helpen.

De stichting organiseert ook bijeenkomsten rondom diverse orthodoxe thema’s met bekende sprekers uit Roemenie, Belgie en Nederland. We werken tevens samen met de roemeense ambassade om de integratie van roemenen in Nederland te bevorderen.

Bestuursleden
 • Vader Ciprian-Constantin Pintilie – voorzitter
 • Dan Cristian Chirascu – secretaris
 • Ionelia Ardelean – penningmeester

De bestuurdleden krijgen geen vergoeding voor hun werk.

Fondsenwerving

Fondsenwerving vindt plaats door middel van:

 • verkoop kaarsen
 • verkoop boeken, kalenders, bladen, CD’s en andere religieuse voorwerpen
 • collecte tijdens de diensten
 • girale donaties
Fondsenbeheer

De stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO, ten name van St Romanian Orthodox – IBAN NL51 ABNA 0627 2430 61. De penningmeester en secretaris hebben gezamenlijke rechten om de bankrekeningen te beheren. De donaties worden gestort op de bankrekening na iedere dienst en bijgehouden in een papiermap en in een excel bestand.

Uitbesteden fondsen

Alle fondsen worden gebruikt voor:

 • huurkosten kapel/kerk lokatie Sint Bernadettekerk in Oirschot, Bernadettestraat 2
 • reiskosten vader Ciprian Belgie-Nederland
 • helpen van de hulpbehoevende leden van de kerk en buiten de kerk
 • inkopen knustelmaterialen knutselateliers
 • inkopen kaarsen, boeken, bladen, kalenders
 • bankkosten
 • reis- en verblijfskosten sprekers tijdens conferenties/evenementen
Jaarlijkse activiteiten kalender
 • Heilige Liturgie twee zondagen per maand
 • Catechese twee zondagen per maand
 • Gratis cursus nederlands voor beginners twee zondagen per maand
 • Roemeense avondfeest (1-2 keer per jaar)
 • Knutselateilers kinderen voor kerst, Pasen, lente en andere religieuse feestdagen
 • Ziekenzalving dienst (1-2 keer per jaar)
 • Religieuse thema’s conferenties (2-5 keer per jaar)
Staat van baten en lasten over 2018
Church book
Date Description Mutation Balance
21/01/18 Sales candles € 174.00 € 174.00
21/01/18 Donations € 34.50 € 208.50
04/02/18 Sales candles € 131.10 € 339.60
04/02/18 Donations € 65.66 € 405.26
18/02/18 Sales candles € 40.00 € 445.26
18/02/18 Donations € 62.00 € 507.26
04/03/18 Sales candles € 18.40 € 525.66
04/03/18 Donations € 57.00 € 582.66
25/03/18 Sales candles € 222.30 € 804.96
25/03/18 Donations € 41.20 € 846.16
06/04/18 Sales candles € 201.30 € 1,047.46
06/04/18 Donations € 50.00 € 1,097.46
06/04/18 Sales candles € 758.23 € 1,855.69
06/04/18 Donations € 360.00 € 2,215.69
22/04/18 Sales candles € 44.00 € 2,259.69
22/04/18 Donations € 46.46 € 2,306.15
06/05/18 Sales candles € 41.85 € 2,348.00
06/05/18 Donations € 129.00 € 2,477.00
20/05/18 Sales candles € 31.95 € 2,508.95
20/05/18 Donations € 10.00 € 2,518.95
27/05/18 Sales candles € 35.45 € 2,554.40
27/05/18 Donations € 29.90 € 2,584.30
24/06/18 Sales candles € 113.10 € 2,697.40
24/06/18 Donations € 14.00 € 2,711.40
10/06/18 Sales candles € 14.50 € 2,725.90
10/06/18 Donations € 26.00 € 2,751.90
16/09/18 Donations € 37.35 € 2,789.25
16/09/18 Sales candles € 86.40 € 2,875.65
30/09/18 Donations € 101.00 € 2,976.65
30/09/18 Sales candles € 77.30 € 3,053.95
14/10/18 Donations € 16.60 € 3,070.55
14/10/18 Sales candles € 160.10 € 3,230.65
11/11/18 Donations € 2.00 € 3,232.65
11/11/18 Sales candles € 82.10 € 3,314.75
25/11/18 Donations € 20.55 € 3,335.30
25/11/18 Sales candles € 126.50 € 3,461.80
02/12/18 Donations € 22.30 € 3,484.10
02/12/18 Sales candles € 68.60 € 3,552.70
09/12/18 Donations € 12.15 € 3,564.85
09/12/18 Sales candles € 57.65 € 3,622.50
Money bank
Date Description Sold initial Sold final Amount
1/22/2018 Cash Machine viraments Dan 356.52 521.52 165.00
1/23/2018 Cash Machine viraments Dan 521.52 545.87 24.35
1/29/2018 Bank expenses ABN 545.87 535.37 -10.50
1/30/2018 Payments Magazine Abonament 535.37 447.57 -87.80
2/5/2018 Cash Machine viraments Dan 447.57 597.57 150.00
2/6/2018 Cash Machine viraments Dan 597.57 644.27 46.70
2/6/2018 Payment Church Rent 644.27 144.27 -500.00
2/28/2018 Bank expenses ABN 144.27 133.77 -10.50
3/5/2018 Cash Machine viraments Dan 133.77 238.77 105.00
3/6/2018 Cash Machine viraments Dan 238.77 287.67 48.90
3/26/2018 Cash Machine viraments Dan 287.67 467.67 180.00
3/26/2018 Cash Machine viraments Dan 467.67 549.22 81.55
3/28/2018 Bank expenses ABN 549.22 538.72 -10.50
4/4/2018 Payment Church Rent 538.72 288.72 -250.00
4/9/2018 Cash Machine viraments Dan 288.72 933.72 645.00
4/9/2018 Cash Machine viraments Dan 933.72 1513.72 580.00
4/9/2018 Cash Machine viraments Dan 1513.72 1652.12 138.40
4/12/2018 Cash Machine viraments Dan 1652.12 1657.12 5.00
4/23/2018 Cash Machine viraments Dan 1657.12 1702.12 45.00
4/24/2018 Cash Machine viraments Dan 1702.12 1744.58 42.46
4/26/2018 Bank expenses ABN 1744.58 1734.08 -10.50
5/10/2018 Donations 1734.08 1784.08 50.00
5/12/2018 Cash Machine viraments Dan 1784.08 1919.08 135.00
5/14/2018 Cash Machine viraments Dan 1919.08 1954.93 35.85
5/22/2018 Bank expenses ABN 1954.93 1944.43 -10.50
5/24/2018 Cash Machine viraments Dan 1944.43 1974.43 30.00
5/24/2018 Cash Machine viraments Dan 1974.43 1986.38 11.95
6/4/2018 Cash Machine viraments Dan 1986.38 2011.38 25.00
6/4/2018 Cash Machine viraments Dan 2011.38 2051.73 40.35
6/20/2018 Bank expenses ABN 2051.73 2041.23 -10.50
6/22/2018 Donations 2041.23 2291.23 250.00
6/25/2018 Cash Machine viraments Dan 2291.23 2371.23 80.00
6/25/2018 Cash Machine viraments Dan 2371.23 2418.33 47.10
7/13/2018 Cash Machine viraments Dan 2418.33 2437.56 19.23
7/20/2018 Bank expenses ABN 2437.56 2427.06 -10.50
8/20/2018 Bank expenses ABN 2427.06 2416.56 -10.50
9/17/2018 Cash Machine viraments Dan 2416.56 2531.56 115.00
9/17/2018 Cash Machine viraments Dan 2531.56 2570.31 38.75
9/18/2018 Bank expenses ABN 2570.31 2559.81 -10.50
10/1/2018 Cash Machine viraments Dan 2559.81 2629.81 70.00
10/1/2018 Cash Machine viraments Dan 2629.81 2647.11 17.30
10/15/2018 Cash Machine viraments Dan 2647.11 2797.11 150.00
10/15/2018 Cash Machine viraments Dan 2797.11 2823.81 26.70
10/17/2018 Bank expenses ABN 2823.81 2813.31 -10.50
11/7/2018 Plata Factura Monerom 2813.31 2717.31 -96.00
11/12/2018 Cash Machine viraments Dan 2717.31 2762.31 45.00
11/12/2018 Cash Machine viraments Dan 2762.31 2802.41 40.10
11/19/2018 Bank expenses ABN 2802.41 2791.91 -10.50
12/1/2018 Payment Church Rent 2791.91 2231.91 -560.00
12/10/2018 Cash Machine viraments Dan 2231.91 2421.91 190.00
12/10/2018 Cash Machine viraments Dan 2421.91 2424.21 2.30
12/10/2018 Cash Machine viraments Dan 2424.21 2473.31 49.10
12/10/2018 Cash Machine viraments Dan 2473.31 2519.65 46.34
12/18/2018 Bank expenses ABN 2519.65 2509.15 -10.50
Payments
Date Description Amount
6/14/2018 Candles € 360.00
01/01/2017 -31/12/2017 Travel Father Ciprian 16 x 64,5 Euro € 1,032.00
Feb-18 Rental cost payed by Father Ciprian € 800.00
Payment Dan 24 x 15 euro € 360.00
Phone payments Father Ciprian € 1,030.94
12/1/2018 Rental cost payed by Father Ciprian € 40.00
€ 3,622.94