NL – Onze stichting

Onze stichting

Stichting Romanian Orthodox Church Saint Parascheva (R.O.C.S.P)

RSIN nummer: 854653569
KvK inschrijving nummer: 62105418
Adres: Bosscheweg 42, 5741 SX, Beek en Donk
Telefoonnummer: 0032/486.26.56.44
E-mail: info@biserica-eindhoven.nl

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doen de ondersteuning van de werkzaamheden van het kerkgemeenschap de Romanian Orthodox Church Saint Parascheva (R.O.C.S.P), gevestigd te Eindhoven en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten van de stichting

De stichting zet zich in voor het ondersteunen van de roemeense kerkgemeenschap uit Nederland, regio Eindhoven. Dit houdt in het behouden van twee diensten per maand op zondag bij de katholieke kerk Sint Bernadettekerk in Oirschot, Bernadettestraat 2. Tevens, zet de stichting zich ook in voor verschillende activitieiten ter ondersteuning van de roemeense cultuur en tradities: catechese, roemeense avonden, knutsel ateliers voor kerst, Pasen en andere religieuse feesten.

De stiching zet zich ook in voor de integratie van roemenen in Nederland door het aanbieden van een gratis cursus nederlandse taal voor beginners. Ook staat de stichting open om mensen in nood, zowel roemenen als andere nationaliteiten, te helpen.

De stichting organiseert ook bijeenkomsten rondom diverse orthodoxe thema’s met bekende sprekers uit Roemenie, Belgie en Nederland. We werken tevens samen met de roemeense ambassade om de integratie van roemenen in Nederland te bevorderen.

Bestuursleden
 • Vader Ciprian-Constantin Pintilie – voorzitter
 • Dan Cristian Chirascu – secretaris
 • Ionelia Ardelean – penningmeester

De bestuurdleden krijgen geen vergoeding voor hun werk.

Fondsenwerving

Fondsenwerving vindt plaats door middel van:

 • verkoop kaarsen
 • verkoop boeken, kalenders, bladen, CD’s en andere religieuse voorwerpen
 • collecte tijdens de diensten
 • girale donaties
Fondsenbeheer

De stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO, ten name van St Romanian Orthodox – IBAN NL51 ABNA 0627 2430 61. De penningmeester en secretaris hebben gezamenlijke rechten om de bankrekeningen te beheren. De donaties worden gestort op de bankrekening na iedere dienst en bijgehouden in een papiermap en in een excel bestand.

Uitbesteden fondsen

Alle fondsen worden gebruikt voor:

 • huurkosten kapel/kerk lokatie Sint Bernadettekerk in Oirschot, Bernadettestraat 2
 • reiskosten vader Ciprian Belgie-Nederland
 • helpen van de hulpbehoevende leden van de kerk en buiten de kerk
 • inkopen knustelmaterialen knutselateliers
 • inkopen kaarsen, boeken, bladen, kalenders
 • bankkosten
 • reis- en verblijfskosten sprekers tijdens conferenties/evenementen
Jaarlijkse activiteiten kalender
 • Heilige Liturgie twee zondagen per maand
 • Catechese twee zondagen per maand
 • Gratis cursus nederlands voor beginners twee zondagen per maand
 • Roemeense avondfeest (1-2 keer per jaar)
 • Knutselateilers kinderen voor kerst, Pasen, lente en andere religieuse feestdagen
 • Ziekenzalving dienst (1-2 keer per jaar)
 • Religieuse thema’s conferenties (2-5 keer per jaar)
Balans per 17-06-2015
Debet Credit
Donaties € 1,824.74
Verkoop boeken € 15.00
Verkoop kaarsen € 495.00
Bank € 836.22
Kas € 0.00
Huurkosten € 270.00
Inkoop kaarsen € 150.25
Reiskosten € 794.27
Notaris kosten € 100.00
Bijdrage Orthodoxe Kerken in NL € 100.00
Kamer van Koophandel € 50.00
Kopieerkosten € 34.00
TOTAAL € 2,334.74 € 2,334.74