NL – Het leven van Heilige Parascheva

Het leven van Heilige Parascheva

Elk jaar, op 14 oktober, herdenkt de orthodoxe kerk wereldwijd de Heilige Eerbiedwaardige Parascheva. Zij wordt, in het bijzonder, vereerd in de regio Moldavie uit Roemenie, waar haar relikwieen al meer dan 350 jaar worden bewaard te Iasi. Zij is een bron van zegen, spirituele en lichamelijke genezing voor ieder die Haar hulp vraagt tot de barmhartige Heer.

Heilige Eerbiedwaardige Parascheva heeft geleefd in de eerste helft van de elfde eeuw. De eerste roemeense schrift over haar leven vinden we in het “Roemeense boek van geleerdheid” van de mitropoliet Varlaam uit Moldavie, te Iasi, 1643.

Zij is geboren te Epivata (vandaag Boiados), bij de Marmara zee, in de buurt van Constantinopol (later Istanbul), toendertijd hoofdstad van het byzantijnse rijk. Haar ouders, lieve en Godsvrezenden mensen, hebben haar geleerd te leven in Godsvrees en hebben haar in het bijzonder aangemoedigd om haar leven toe te wijden aan goede daden, vasten, gebeden en barmhartigheid.

Toen ze 10 was, heeft zij deze evangelie gehoord tijdens de Heilige Liturgie “Hij die Mij wil volgen, laat alles achter, neem zijn kruis en volg Mij” (Markus 8,34). De roeping tot de Heer was zo sterk in haar hart gekomen dat zij al haar kleren aan de armen heeft gegeven, tegen de wens van haar ouders. Alles wat ze heeft geerfd van haar ouders heeft zij gegeven aan de armen en is daarna weggetrokken van het dagelijks leven in “het diepe wilderness”. Zij is eerst gestopt in Constantinopol, bijgeleerd van monniken en nonnen en is toen naar de regio Pont gegaan. Zij is 5 jaar lang bij de klooster der Moeder Gods in Heracleea gebleven. Daarna is ze naar het Heilige Land vertrokken met de wens om de rest van haar leven te verblijven in de plekken waar onze Heer Jezus Christus en de Heilige Apostolen hebben geleefd. Ze is gebelven in een nonnen klooster in Jordaan, waar ze bad, vastte en groeide in haar geloof, net zoals Johannes de Doper en Heilgie Maria uit Egypte.

Toen ze 25 jaar was, een engel heeft haar gevraagd om terug te gaan naar haar ouderlijk land om daar haar laatste tijd op aarde door te brengen. Niemand wist wie ze was. Zij werd begraven als een vreemdeling. Maar God heeft laten weten wie Ze echt was. Een zeeman was gestorven op een boot en zijn lichaam werd in de zee gegooid. Zijn lichaam is aan zee gestrand en een kluizenaar heeft een paar mensen gevraagd om hem als een christen te begraven. Tijdens het graven, vonden zij het onvergane lichaam van de Eerbiedwaardige Heilige Parascheva. Toch hebben de mensen de lichaam van de man naast Haar begraven.

De volgende nacht, een van de christenen die het gat hadden gegraven, genoemd Gheorghe, heeft gedroomd over een koningin die zat op een zetel met veel licht en veel engelen om Haar heen. Een van de engelen pakte zijn hand en vertelde: “Gheorghe, waarom hebben jullie de lichaam van de Heilige Parascheva geen eerbetoon gegeven? Weten jullie niet dat God Haar schoonheid heeft geliefd en Haar wilde eren op aarde?” Heilige Parascheva heeft hem beveld om Haar lichaam mee te nemen en op een eervolle plek te begraven. Dezelfde droom heeft een vrouw genoemd Eftimia dezelfde nacht gehad. De volgende dag hebben beide deze wonderlijke gebeurtenis aan iederen verteld.

De gelovigen hebben meteen begrepen dat dit een teken van God was; zij hebben de lichaam van Heilige Parascheva in een graf gelegd met veel vreugde, “met lichtjes en wierook” in de Heilige Apostelen kerk te Epivata. Meteen vinden wonderlijke genezingen plaats tijdens de gebeden bij Haar relikwieën. Er wordt gezegd dat de gelovigen uit Epivata een kerk hebben gebouwd op de plek waar Haar ouders hebben gewoond en waar Zij geboren was. Het nieuws over de wonders bij Haar relikwieën is snel verspreid in Tracie en de Balkans. Zij is waarschijnlijk daardoor snel verklaard als Heilige.

Na 200 jaar te zijn gebleven in de Heilige Apostolen kerk te Epivata en na vele wonders, Haar relikwieen zijn verplaatst naar verschillende plekken, waar Zij iedereen in nood heeft geholpen door Haar gebeden tot onze barmhartige Heer.

De relikwieen van Heilige Parascheva zijn verplaatst naar Tarnovo in 1235 of kort erna. Tarnova was de hoofdstad van het roemeense-bulgaarse rijk, tevens patriarchale hoofdstad inmidels geworden. De verplaatsing werd geleid door Mitropoliet Marcus uit Preslav, tesamen met veel geestelijken; Zij werd overal eerbetoond met bloemen, kaarsen en kerkdiensten door de roemeense en bulgaarse gelovigen. De relikwieen werden geplaatst in de Moeder Gods kerk in Tarnovo. Er wordt verteld dat, in de buurt van zijn paleis, de koning heeft een kerk laten bouwen ter ere van Heilige Parascheva. Ze zijn daar 160 jaar gebleven. Toen werd ook Haar dienst geschreven en opgenomen tot de oktober “mineu” boek.

Tijdens de regering van de turken, werden de relikwieen naar verschillende plekken verplaatst, waar gelovigen hun eerbetoon hebben kunnen geven. Uiteindelijk, in 1641, nadat de heerser Vasile Lupu uit Moldavie alle schulden heeft betaald aan Constantinopol, de toenmalige Patriarch Partenie de Oude (1639-1644) heeft besloten om de relikwieen als dankgebaar te schenken aan Moldavie. Op 13 juni 1641, de eerbiedwaardige relikwieen zijn geplaatst in de Drie Hierarchen klooster te Iasi tot 1884. Toen werd de kerk gerestaureerd. Op een avond werd per ongeluk een kaars aangelaten waardoor het houten schrapen waar de Heilige in lag volledig werd verwoest. De volgende ochtend, hebben de autoriteite geconstateerd dat de relikwieen onaangetast bleven, nog een wonder door Gods genade.

Op 23 april 1887, werden de relikwieen verplaatst in de nieuwe cathedraal uit Iasi, waar ze tot op heden zijn verbleven. De Heilige Parascheva wordt beschouwd als de Beschermster van Moldavie.

Op 28 februari 1950, de Heilige Synode van de Roemeens Orthodoxe Kerk heeft besloten om een aantal roemeense heilgen te canoniseren. Op 14 oktober 1955, werd de Heildige Parascheva gecanoniseerd in de aanwezigheid van velen roemeense priesters, evenals vertegenwoordigers van de Russische en Bulgaarse Orthodoxe kerken.

Gelovigen uit de hele wereld eren Heilige Parascheva door ieder jaar deel te nemen aan de diensten op 14 oktober en door de Heilige te vragen om voor ons te bieden. Gelovigen uit hele Roemenie komen vaak om te knielen voor haar relikwieen en om dank te geven voor alle hulp en zegens in hun leven.

Symbool van het orthodoxe broederschap, de Heilige Parascheva, de Verlichter van Moldavie, brengt ons de hoop der overwinning over de zonden, conflicten en ontberingen in de wereld door nederige en allemachtige liefde van de Heer Jezus Christus, wie alle mensen lieft hebt.